Våra tjänster


Från nätverksplanering till godkännande och genomförande

- TM Global levererar en helhetslösning

Planering av nätverk

 • Detaljerad planering av FTTH-nät
 • Planering av distributionskomponenter

 • Analys av det byggda systemet

 • Samordning och kontroll av byggnadsarbeten

 • Erhållande av offentliga juridiska godkännanden

 • Användning av programvara (t.ex. dpCom)

Installation

 • Ordnande av möten för husanslutning

 • Införande av fiberoptiska kablarInstallation av husanslutningar

 • Enfamiljshus och flerfamiljshus

Byggnadsarbete

 • Utarbetande av rörplaner
 • Dokumentation av befintliga installationer

 • Byggande av kabelgravar och kabeldragningar

 • Förläggning av kabelskyddsrör

 • Restaurering av ytor

 • Transport och bortskaffande av schaktmassor

TM Global - nu även verksamt i Tyskland

Skandinavien

I Skandinavien kan vi se tillbaka på +15 000 framgångsrikt anslutna hushåll. Förutom fokus på Sverige har även projekt i Norge, Danmark och Finland slutförts med framgång.

Tyskland

Med tyska byggledare, projektledare och byggnadsarbetare stöder vi nu även nätutbyggnaden i Tyskland. Här betonar vi lokal kunskap och digital projektledning.

Kontakta oss så hittar vi en flexibel lösning för ditt projekt.